cornelius rogge

cornelius rogge

»Säule«, 1988
Bentheimer zandsteen,
450 x 190 x 170 cm, zuil: Ø 30 cm

Lokatie: tussen Nordhorn en Frenswegen, aan de oever van de Vecht

cornelius rogge (*1932, Amsterdam)
Rogges oevre vertoont meerdere, duidelijk afgrensbare ontwikkelingsfases. Aanvankelijk begon hij met de klassieke materialen van de beeldhouwer, zoals steen en brons. Daarna maakte hij objecten met versmallingen in plastisch bewerkte brokken steen. Tenslotte ontwikkelden deze versmallingen zich tot eigenzinnige, barokke vormen op rechtlijnige dragers, zoals tafels en standaards. Vanaf het begin van de jaren 70 werkt hij aan tentconstructies. Zijn werkstukken waren o.a. te zien op individuele tentoonstellingen in het Contemporary Arts Centre in New Orleans (1996), in het Stedelijk Museum Zwolle (1997) en bij tentoonstellingen in Antwerpen (1987), Otterlo (1988) en Amsterdam (1995).

sluiten

cornelius rogge »Säule«, 1988
cornelius rogge