kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Uelsen / Spöllberg

Spöllberg / Fusiegemeente Uelsen
Spöllberg / Fusiegemeente Uelsen

kunstwerke

Uelsen / Spöllberg // werke von:

    uelsen / spöllberg

    Op de vlakke dalzandlaagvlakte van het nedergraafschap Bentheim hebben gletsjers in de Saale-ijstijd 100 km2 eindmorenes opgeworpen. In dit heuvellandschap, het brongebied van mineraalrijke bosbeken, hebben al in de prehistorie mensen gewoond, waarvan vondsten uit de steen-, brons- en ijstijd getuigen. De fusiegemeente Uelsen heeft rond 5.000 inwoners en omvat buiten het in 1131 voor het eerst in een oorkonde vermelde stadje Uelsen de plaatsen Bauerhausen, Lemke, Höcklenkamp en Waterfall.

    Een bezienswaardigheid in Uelsen is het oude stadhuis uit het jaar 1650 met zijn klokkenspel. Ook de evangelisch-gereformeerde kerk, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 7e eeuw, en de wind- en watermolens zijn absoluut een bezoek waard.

    Ten zuiden van Uelsen bieden meerdere maneges de mogelijkheid tochten te maken en kunt u een duik nemen in een idyllisch gelegen bosbad. De ten noordenoosten van de stad gelegen Spöllberg met zijn vroegtijdige grafheuvels werd beroemd toen een boer in 1840 daar een gouden beker van 12 centimeter hoog vond die nu wordt gedateerd in de late bronstijd, tussen 750-600 v.Chr. Een kopie is te bewonderen in het stadhuis van Uelsen.

    De oudste sporen van bewoning op de hoefijzervormige morenenheuvel stammen uit de jongere steentijd (3500-1800 v. Chr.). Maar de acht grafheuvels stammen waarschijnlijk pas uit de bronstijd (1800-800 v.Chr.). In het landschap van de Spöllberg gedijt vandaag vooral de karakteristieke struikheide. Schapenbegrazing verhindert de vergrassing van het heideland en zorgt voor rijkbloeiende plantenbestanden.